Wyższe koszty ZUS za Nianię 2018

Forum » Serwis Niania.pl - Wasze opinie
Taki oto"kfiatek" znalazłam. Od 1 stycznia 2018 r. budżetowe finansowanie składek za nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej zostanie zmniejszone o połowę. Z budżetu będzie finansowana kwota składek ustalana od podstawy wymiaru nieprzekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy obecnie składki są finansowane od podstawy w kwocie pełnego wynagrodzenia minimalnego. Aby zachować dotychczasowe finansowanie składek, rodzice powinni zawrzeć umowę uaktywniającą z nianią najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą finansowane na starych zasadach. Rodzice, którzy na podstawie umowy uaktywniającej zatrudniają do opieki nad dzieckiem nianię, od 1 stycznia 2018 r. poniosą znacząco większe koszty zatrudnienia opiekunki. Wyższe koszty składkowe poniesie również sama opiekunka. Zmiana wynika z nowelizacji art. 51 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie rodzice, zawierając z nianią umowę uaktywniającą, mogą uzyskać sfinansowanie całości lub części składek należnych za nianię, jeżeli: niania jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, rodzice (albo rodzic samotnie wychowujący dziecko) są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej, jako funkcjonariusze, sędziowie czy prokuratorzy lub na podstawie umowy cywilnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. zlecenie, kontrakt menedżerski) albo prowadzą działalność pozarolniczą, dziecko nie uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego ani nie pozostaje pod opieką dziennego opiekuna, żaden z rodziców (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko) nie pełni funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Zakres finansowania składek za nianię jest uzależniony od wysokości uzyskanego przez nią wynagrodzenia. Obecnie (do końca 2017 r.) wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę uprawnia do budżetowego sfinansowania całości składek ubezpieczeniowych za nianię. Dopiero nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia jest oskładkowana na ogólnych zasadach, tzn. składki są finansowane w odpowiednich częściach przez płatnika (rodziców) i ubezpieczonego (nianię) oraz wpłacane na rachunek ZUS. Od 1 stycznia 2018 r. finansowaniu z budżetu państwa (za pośrednictwem ZUS) będzie podlegać niższa kwota wynagrodzenia – jest to 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. 1050 zł). Od nadwyżki ponad tę kwotę składki będą musiały zostać sfinansowane przez rodziców i nianię.
12.12.2017 19:49

Bardzo mnie to martwi - nie wiem, czy rodziców będzie stać na legalne zatrudnienie

12.12.2017 20:47

Pani Magdaleno, mnie również martwi taka sytuacja od nowego roku. Tym bardziej, że nasze zatrudnienie ważne jest dla nas, zwłaszcza biorąc pod uwagę nasz wiek i przyszłą emeryturę.   

12.12.2017 21:26

NO a mialo byc tak cudnie pan Komorowski podpisal a potem taki jeden po cichutku powolutku ta ustane wycofa. Pierw ucial skladki a potem ustawa do niszczarki. gdzies musieli uszczknac zeby prezez mogl dalej placic 500 +

22.01.2018 20:27

Oszczędność dla budżetu będzie symboliczna zważywszy, że zaledwie niespełna 9000 niań pracuje na tzw. umowie uaktywniającej...
Spowoduje to zapewne zawieranie umów na 1/2 etatu i odejście do czarnej strefy a nawet rezygnacje z zawodu Cry

03.02.2018 19:38

Umowa uaktywniająca charakteryzuje się też tym że jest zawierana między nianią a rodzicami na dowolną kwotę. Nie przeszkadza to później w zarejestrowaniu się niani do UP i pobieraniu zasiłku. Niani nie obowiązuje w tym przypadku najniższa krajowa.

26.02.2018 08:37
Minimalna stawka godzinowa lub miesięczna w umowach-zleceniach obowiązuje już chyba drugi rok.
26.02.2018 20:25
« Powrót do listy tematów