Umowa uaktywniajaca dla >3 latka

Forum » Niania a finanse domowe
Witam, dziecko wlasnie konczy 3 lata i czeka je usuwanie migdalka i drenaz uszu. Dotad dosc sporo chorowalo na te uszy i zabieg ma to zmienic. Lekarze zdecydowanie odradzaja wysylanie przez najblizsze miesiace dziecka do przedszkola i zastanawiam sie czy taka sytuacja pozwala na zawarcie z niania umowy uaktywniajacej (czyli "ewentualnie do 4 lat, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej" )? Jezeli nie, to jaka forma umowy bedzie dobra dla obu stron i jakie koszty sie z tym wiaza? dziekuje za odpowiedzi
19.03.2017 02:55

 

Radku, możesz zawrzeć umowę cywilnoprawną. Oczywiście taka umowa jest „ozusowana”.

  • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru

  • na ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy wymiaru

  • na ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru ( płaci niania )

  • na ubezpieczenie wypadkowe – stopa % składki jest zróżnicowana. Zasady jej ustalenia reguluje ustaw z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

To są te same składki co na umowie uaktywniającej z tym, że na u. Uaktywniającej składki opłaca budżet Państwa.

19.03.2017 10:13

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 1 Art.2 punkt:

3. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

4. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Możesz zawrzeć umowę uaktywniającą, ale pamiętaj, że są jeszcze inne warunki do spełnienia przez rodziców, nie tylko wiek dziecka się liczy.

Bożena R. edytowała ten post 19.03.2017 10:27
19.03.2017 10:26
« Powrót do listy tematów